Zpřístupnění cesty do školy od Daníže

Od pondělí 14. 12. 2020 mohou žáci vstupovat do areálu školy i ze spodní strany od Daníže přes bývalé dětské hřiště. Tento vchod bude otevřen ve dnech školního vyučování od 7.00 do 15.00 hod. Žádáme žáky a rodiče o přednostní využívání této cesty z důvodu bezpečnějšího přístupu do školy a zklidnění dopravní situace před budovou školy.