Aktuálně

Příměstský tábor 2020

Příměstský tábor pro tvořivé děti.

Program zaměřený na výtvarnou činnost, pohybové aktivity a hry.

17. – 21. 8. 2020  pondělí až pátek od 8 do 15 hod.  

KDE:  ZŠ  ŠATOV

KDO: předškoláci, 1. - 4.třída

CENA: 1.700,- Kč

Platba v HOTOVOSTI do 15. června 2020. Storno poplatek při neúčasti 500,- Kč.

číst více
Středa, 27 Květen, 2020 - 10:09

Ukončení sběrů pro školní rok 2019/2020

K pátku 5. června bude pro tento školní rok ukončen sběr pomerančové kůry, papíru, hliníku, víček a elektroodpadu. Pokud jste ještě nestačili do školy vše donést, můžete tak učinit v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. ke vchodu do budovy školy. Ke sběru prosím přiložte lísteček se jménem dítěte, třídou a množstvím surovin. Vyhodnocení nejlepších sběračů proběhne na začátku příštího školního roku. Děkujeme!

číst více
Středa, 27 Květen, 2020 - 06:37

Do školy se dnes vrátili žáci

V pondělí 25. května se vrátili do školy někteří žáci 1. stupně.

číst více
Pondělí, 25 Květen, 2020 - 16:17

Organizace školních skupin od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května se přihlášení žáci vrací zpátky k prezenčnímu vzdělávání do školy.

Žáci budou rozděleni do 2 skupin: 1. skupina- 1. a 2. třída, 2. skupina- 3. a 4. třída.

Začátek výuky: 1. skupina 7.20, 2. skupina 7.30

číst více
Úterý, 19 Květen, 2020 - 12:26

Zápis pro školní rok 2020/2021

Na základě § 165 odst. 2 písm. e) a v souladu s§ 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy rozhodla takto: Žák/ žákyně se přijímá k základnímu vzdělávání na základě zápisu k povinné školní docházce konaného 1. – 30. 4. 2020

číst více
Středa, 6 Květen, 2020 - 08:48

Květinový den letos proběhne netradičně

Základní škola v Šatově se i v letošním roce přihlásila do 24. ročníku Ligy proti rakovině – Květinového dne. Prodej kytiček měsíčku lékařského se vzhledem k nouzovému stavu ve středu 13. 5. 2020 neuskuteční.

číst více
Úterý, 5 Květen, 2020 - 09:40

Možnost návratu žáků 1. stupně do školy

Ministerstvo školství od 25. 5. 2020 umožňuje dobrovolný návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání do škol. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které budou tvořeny žáky různých ročníků. V jedné skupině je možná přítomnost maximálně 15 žáků.  Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den a to jak v dopoledních tak odpoleních hodinách dle zájmu rodičů. Stravování ve školní jídelně bude zabezpečeno.

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 12:03

Individuální konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněn návrat do školy žákům 9. ročnků a to formou individuálních konzultací.

Konzultace budou probíhat pravidelně každý týden a to ve středu z matematiky a ve čtvrtek z českého jazyka vždy od 8.00 hod. do 9.30 hod. První konzultace proběhne ve středu 13. 5. 2020.

Žáky si před osmou hodinou vyzvedne vyučující před STAROU BUDOVOU ŠKOLY!!!

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 10:05

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanoví pravidla pro hodnocení a klasifikaci všech žáků školy za toto období takto:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání získaných v druhém pololetí školního roku 2019/2020 do 10. 3. 2020

2.  Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 09:09

Stránky