Aktuálně

Květinový den letos proběhne netradičně

Základní škola v Šatově se i v letošním roce přihlásila do 24. ročníku Ligy proti rakovině – Květinového dne. Prodej kytiček měsíčku lékařského se vzhledem k nouzovému stavu ve středu 13. 5. 2020 neuskuteční.

číst více
Úterý, 5 Květen, 2020 - 09:40

Možnost návratu žáků 1. stupně do školy

Ministerstvo školství od 25. 5. 2020 umožňuje dobrovolný návrat žáků 1. stupně k prezenčnímu vzdělávání do škol. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které budou tvořeny žáky různých ročníků. V jedné skupině je možná přítomnost maximálně 15 žáků.  Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý den a to jak v dopoledních tak odpoleních hodinách dle zájmu rodičů. Stravování ve školní jídelně bude zabezpečeno.

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 12:03

Individuální konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněn návrat do školy žákům 9. ročnků a to formou individuálních konzultací.

Konzultace budou probíhat pravidelně každý týden a to ve středu z matematiky a ve čtvrtek z českého jazyka vždy od 8.00 hod. do 9.30 hod. První konzultace proběhne ve středu 13. 5. 2020.

Žáky si před osmou hodinou vyzvedne vyučující před STAROU BUDOVOU ŠKOLY!!!

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 10:05

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitelka školy v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanoví pravidla pro hodnocení a klasifikaci všech žáků školy za toto období takto:

1. Hodnocení výsledků vzdělávání získaných v druhém pololetí školního roku 2019/2020 do 10. 3. 2020

2.  Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

číst více
Pondělí, 4 Květen, 2020 - 09:09

Informace pro rodiče žáků navštěvujících ŠD

Ředitelka školy, s ohledem na uzavření školy a úplně přerušený provoz školní družiny za měsíc duben, stanovuje výši úplaty za tento měsíc na 0,- Kč.

V případě uzavření školy na další celé měsíce bude úplata za školní družinu stanovena na 0,- Kč za měsíc.

Přeplatky za školné budou po skončení školního roku vráceny na účet plátců.

číst více
Úterý, 14 Duben, 2020 - 12:36

Informace pro přihlášené žáky na jazykový pobyt

Vzhledem k součastné situaci se v letošním školním roce jazykový pobyt v Anglii a Francii neuskuteční.

Po dohodě s cestovní kanceláří budou přihlášeným žákům vráceny zálohy na jazykový pobyt v plné výši.

Zálohy bude možné si od pondělí 6. 4. 2020 vyzvednout v ředitelně školy pouze po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 777 721 674.

 

číst více
Pátek, 3 Duben, 2020 - 09:14

Zápis do 1. ročníku ZŠ- informace pro rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

vzhledem k současné situaci vydal ministr školství opatření, dle kterého proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

číst více
Pondělí, 23 Březen, 2020 - 08:47

Informace pro žáky a rodiče

číst více
Pondělí, 16 Březen, 2020 - 12:15

Provoz školní jídelny pro cizí strávníky

Školní jídelna je pro cizí strávníky v běžném provozu po celou dobu mimořádného opatření.

číst více
Středa, 11 Březen, 2020 - 10:33

Učivo pro žáky v době mimořádného opatření

Učivo pro žáky školy na dny, kdy platí mimořádné opatření MZ ČR je zveřejněno na stránkách jednotlivých tříd v záložce učivo.

číst více
Středa, 11 Březen, 2020 - 10:24

Stránky