BESEDA SE STAROSTKOU MĚSTYSE ŠATOV, 10/19

V loňském školním roce jsme ve ŠD malovali obrázky na téma Vize rozvoje obce, které jsme předaly paní starostce.

Paní starostce se obrázky velmi líbily. Pozvala nás na besedu na toto téma.

Paní starostka dětem ukázala prostory obecního úřadu, připravila pohoštění a závěrem byla diskotéka.

V průběhu besedy také děti namalovaly paní starostce obrázky.

                                                                                Doláková Dana, vych.