ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie
  • Dokumenty

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV.

ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 

Do ŠD je zapsáno 39 dětí. Kapacita ŠD je 50 žáků.

Vychovatelka: Doláková Dana, Koglerová Nikola

Asistentka pedagoga: Nováková Jarmila, Waas Iveta

           

 I. oddělení - žáci I. a II. třídy = 24 dětí.

Vychovatelka: Doláková Dana

I. odělení se nachází v přízemí staré budovy, Kmenová třída ŠD.

Asistentka pedagoga: Nováková Jarmila, Weis Iveta

 

II. ddělení - žáci III. - IV. třídy = 15 dětí.

Vychovatelka: Koglerová Nikola

II. oddělení je ve II. třídě v I. poschodí saré budovy.

 

Ve 13:30 hod se I. a II. oddělení spojuje. Vychovatelka: Doláková Dana

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD a odchody dětí: zpravidla ve 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 hod a dále.

 

Ranní ŠD - žáci I. - IV. třídy = 11 dětí. 9 dětí zapsaných do I. oddělení, 2 děti zapsané do II. oddělení. 

Vychovatelka: Doláková Dana

Provoz Ranní ŠD: od 6:30 hod. do 7:30 hod. Kmenová třída ŠD, přízemí staré budovy.

Předávání dětí vyučujícím učitelům dle tříd: v 7:30 hod.

 

Celoročně se zaměřujeme na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti

– biologický, psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný.

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem, režimu práce

                                   a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností

  • odpočinková
  • rekreační
  • zájmová
  • příprava na vyučování

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná, přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná, erviromentální, protidrogová a zdravotní.

 

Divadelní představení v rámci předplatného – Městské divadlo ve Znojmě.

 

Kroužek „ ŠIKULKA“ I. odělení, zahíjení od 3. 10. 2019

- zaměření na výtvarnou a tvořivou činnost, manuální zručnost a estetiku, kreativitu, hudební a pohybovou činnost, sebeobslužnou a sportovní činnost.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Doláková Dana, vych.

 

   

 

 

 

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY - VYSVĚDČENÍ, 6/20

Přeji všem dětem a rodičům klidné a ničím nerušené prožití Hlavních - Letních prázdnin

plné sluníčka, teploučka, klidu, pohody i dobrodružství

a ve školním roce 2020/2021 ve zdraví NASHLEDANOUsmiley.

                                                                 Doláková Dana, vych.

číst více Úterý, 30 Červen, 2020 - 08:16

DEN DĚTÍ 2020

Všem dětem přeji vše nej, nej, nej ke Dni dětí.

Hlavně zdravíčko a štěstíčko!

                    Doláková Dana, vych.

číst více Pondělí, 1 Červen, 2020 - 21:16

KVĚTINOVÝ DEN 2020

číst více Úterý, 5 Květen, 2020 - 07:38

ŠKOLNÉ ŠD 4/20

číst více Středa, 15 Duben, 2020 - 08:08

INFO - BŘEZEN 2020

číst více Pondělí, 24 Únor, 2020 - 10:10

INFO - ÚNOR 2020

číst více Čtvrtek, 30 Leden, 2020 - 10:12

INFO - LEDEN 2020

číst více Pondělí, 16 Prosinec, 2019 - 08:49

INFO - PROSINEC 2019

číst více Úterý, 19 Listopad, 2019 - 10:27

INFO - LISTOPAD 2019

číst více Úterý, 22 Říjen, 2019 - 09:28

BESEDA SE STAROSTKOU MĚSTYSE ŠATOV, 10/19

číst více Pondělí, 14 Říjen, 2019 - 09:30

Stránky