ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV.

ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 

Do ŠD je zapsáno 39 dětí. Kapacita ŠD je 50 žáků.

Vychovatelka: Doláková Dana, Koglerová Nikola

Asistentka pedagoga: Nováková Jarmila, Waas Iveta

           

 I. oddělení - žáci I. a II. třídy = 24 dětí.

Vychovatelka: Doláková Dana

I. odělení se nachází v přízemí staré budovy, Kmenová třída ŠD.

Asistentka pedagoga: Nováková Jarmila, Weis Iveta

 

II. ddělení - žáci III. - IV. třídy = 15 dětí.

Vychovatelka: Koglerová Nikola

II. oddělení je ve II. třídě v I. poschodí saré budovy.

 

Ve 13:30 hod se I. a II. oddělení spojuje. Vychovatelka: Doláková Dana

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD a odchody dětí: zpravidla ve 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 hod a dále.

 

Ranní ŠD - žáci I. - IV. třídy = 11 dětí. 9 dětí zapsaných do I. oddělení, 2 děti zapsané do II. oddělení. 

Vychovatelka: Doláková Dana

Provoz Ranní ŠD: od 6:30 hod. do 7:30 hod. Kmenová třída ŠD, přízemí staré budovy.

Předávání dětí vyučujícím učitelům dle tříd: v 7:30 hod.

 

Celoročně se zaměřujeme na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti

– biologický, psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný.

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem, režimu práce

                                   a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností

  • odpočinková
  • rekreační
  • zájmová
  • příprava na vyučování

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná, přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná, erviromentální, protidrogová a zdravotní.

 

Divadelní představení v rámci předplatného – Městské divadlo ve Znojmě.

 

Kroužek „ ŠIKULKA“ I. odělení, zahíjení od 3. 10. 2019

- zaměření na výtvarnou a tvořivou činnost, manuální zručnost a estetiku, kreativitu, hudební a pohybovou činnost, sebeobslužnou a sportovní činnost.

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            Doláková Dana, vych.

 

   

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

číst více Pondělí, 16 Září, 2019 - 10:03

Den boje proti rakovině

Den boje proti rakovině 2019

číst více Úterý, 4 Červen, 2019 - 23:14

KVĚTINOVÝ DEN 2019, VÝTĚŽEK

číst více Pátek, 31 Květen, 2019 - 09:09

INFORMACE PRO RODIČE, ČERVEN 2019

číst více Pátek, 31 Květen, 2019 - 09:05

ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK, 5/19

ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK SE PŘEKLÁDÁ

Z ÚTERÝ 14. 5. 2019 NA ÚTERÝ 21. 5. 2019.

MÍSTO: KD MĚSTYSE ŠATOV

SRAZ VYSTUPUJÍCÍCH DĚTÍ V 15:45 HOD. V KD

                                       Doláková Dana, ved. vych.
 

číst více Pondělí, 13 Květen, 2019 - 16:11

KVĚTINOVÝ DEN 2019

NAŠE ŠKOLA ZŠ ŠATOV SE ZAPOJILA DO 23. ROČNÍKU KVĚTINOVÍHO DNE - LIGY PROTI RAKOVINĚ.

CELONÁRODNÍ SBÍRKA PROBĚHNE VE STŘEDU 15. 5. 2019.

MINIMÁLNÍ HODNOTA KYTIČKY MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO JE 20 KČ.

PRODEJ KYTIČEK:1. - 8:00 - 9:30 hod - budova školy /Šatov/

                             2. - 10:00 - 11:30 hod. - přilehlé okolí školy /Šatov/

                             3. - 12:00 - 15:00 hod. - obec Šatov, Hlavní a Zimní ulice

číst více Pondělí, 6 Květen, 2019 - 09:59

INFORMACE PRO RODIČE, KVĚTEN 2019

číst více Pátek, 26 Duben, 2019 - 07:55

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, OSADA HAVRANŮ HNANICE - "HAVRÁNEK"

Osada Havranů Hnanice pořádá o Hlavních prázdninách čtyři turnusy Příměstských táborů "Havránek"

pro děti od 6ti do 12ti let se zaměřením na rozvoj anglického jazyka, agroturistku a s dalšími aktivitami.

Viz. letáček

číst více Čtvrtek, 11 Duben, 2019 - 09:26

INFORMACE PRO RODIČE, DUBEN 2019

číst více Úterý, 19 Březen, 2019 - 08:17

INFORMACE PRO RODIČE, BŘEZEN 2019

číst více Úterý, 26 Únor, 2019 - 08:13

Stránky