Důležité dokumenty ZŠ Šatov

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Plán práce na školní rok 2020-21

Organizace školního roku 2020-21

Plán DVPP 2020-21

Plán adaptace

Školní funkce pedagogických pracovníků 2020-21

Školní řád 2020

Výroční zpráva 2019 - 2020

Poskytování úplaty za vzdělávání ve ŠD

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Šatov

Návrh rozpočtu pro rok 2020 ZŠ Šatov

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018

Návrh rozpočtu ZŠ Šatov 2019

Schválený rozpočet ZŠ Šatov na rok 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Šatov 2019

Návrh střednědobého výhledu ZŠ Šatov 2019

Schválený střednědobý výhled ZŠ Šatov 2018

Schválený rozpočet ZŠ Šatov 2018

Návrh střednědobého výhledu ZŠ Šatov 2018

Návrh rozpočtu ZŠ Šatov 2018

Výroční zpráva za rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Inspekční zpráva 2016

Koncepce rozvoje školy

Organizační řád školy

ŠVP "Škola nás baví"

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek

Provozní řád školy

Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností

Informace k vyřizování stížností

ICT plán školy 2016 - 2017

Školní družina - vnitřní řád

Krizový plán pro sociálně-patologické jevy 2017 - 2018

Minimální preventivní program 2017 - 2018

Vnitřní řád školní jídelny

Krizový plán pro sociálně-patologické jevy 2018 - 2019

Minimální preventivní program 2018 - 2019

Dodatek č.2 ke školnímu řádu ze dne 7. 9. 2019

Organizační struktura řízení ZŠ Šatov

Plán DVPP

Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve ŠD

Provozní řád učeben

Směrnice ředitele školy k vedení záznamů školní dokumentace

Šetření a vyřizování stížností a podnětů

Vnitřní platový předpis

Seznam zaměstnanců ve školním roce 2019 - 2020

Odpočet z daně

Informační leták o testování žáků na Covid-19 pro rodiče

Informační leták o testování na Covid-19 pro žáky

Antigenní testování na Covid-19 - rychlý návod