Chování člověka za mimořádných událostí zpříjemnila návštěva hasičů