Školní akademie 21. května

V úterý 21. května se žáci naší školy zúčastnili vystoupení pro maminky v sále Úřadu Městyse Šatov. Písničky, taneční a sportovní vystoupení i scénky se líbily a diváci nešetřili potleskem.

FOTO: Pavel Fröhlich