Školní jídelna

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

 od září letošního školního roku bude spadat školní stravování opět pod naši školu.

Zaměřit bychom se chtěli na chutnou, zdravou a čerstvou stravu, která odpovídá Vyhlášce o školním stravování.

Pro školní rok 2019/2020 zústávají ceny obědů pro žáky nezměněné.

Děti ve věku 7 – 10 let- 24- Kč; děti od 11 – 14 let- 25,- Kč a děti od 15 let výše- 26,- Kč za jeden oběd.

Cena obědů pro cizí strávníky se z důvodů nárůstu mzdových a provozních nákladů zvyšuje na 78,- Kč za jeden oběd.

Cena stravného pro zaměstnance školy- důchodce se zvýší na 71,- Kč za jeden oběd.

Přihlášky ke stravování je možno vyzvednout v jídelně školy od 27. 8. v době od 8.00 hod do 12.00 hod. Přihlášku ke stravování naleznete i v příloze pod příspěvkem.

Platby stravného budou probíhat na účet školní jídelny č. 115-5018070237/0100, popřípadě v hotovosti přímo ve školní jídelně v čase od 7.00 hod do 8.00 hod nebo od 14. 00 hod do 14.30 hod a to vždy měsíc dopředu, nejpozději však do 5. v daném měsíci.

Jídelníčky budou zveřejňovány na webových stránkách školy v sekci školní jídelny, dále na vývěsních místech na škole a na dveřích u školní jídelny.

 

S případnými dotazy se můžete obracet na vedoucí školní jídelny paní Machovou osobně přímo ve škole nebo na tel. čísle školní jídelny: 517 331 981