Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » O škole » Zaměstnanci

Zaměstnanci

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová reditel@zssatov.cz ředitelka školy, výchovný poradce
Mgr. Libuše Žárská zarska@zssatov.cz zástupce ředitelky, pověřený pracovník pro žáky s podpůrnými opatřeními
Bc. Lenka Vídeňská   účetní

Učitelé I. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Šárka Ahmed Saleh Ibrahim ibrahim@zssatov.cz třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Lucie Hořínková horinkova@zssatov.cz třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Martina Mlátilíková mlatilikova@zssatov.cz třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Lenka Hájková hajkova@zssatov.cz třídní učitelka 4. třídy, správce audiovizuální techniky, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň, koordinátorka environmentální výchovy pro I. stupeň
PhDr. Zdenka Pechová pechova@zssatov.cz třídní učitelka 5. třídy
Dana Doláková dolakova@zssatov.cz vedoucí vychovatelka školní družiny

Iveta Waas

Ivana Profotová

waas@zssatov.cz 

profotova@zssatov.cz 

asistentka pedagoga
Bc. Jarmila Nováková novakova@zssatov.cz  vychovatelka školní družiny

Učitelé II. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Lucie Součková souckova@zssatov.cz třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Pavel Fröhlich frohlich@zssatov.cz třídní učitel 7. třídy, koordinátor ICT, správce webových stránek, správce školní administrativy „Bakaláři“, předseda komise výchov, člen Školské rady ZŠ Šatov, předseda ZOOS PŠ, kronikář školy  
Ing. Markéta Novoměstská novomestska@zssatov.cz třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Pavlína Nikolová nikolova@zssatov.cz třídní učitelka 9. třídy, předsedkyně jazykové komise, školní metodik prevence
Ing. Miroslav Čech cech@zssatov.cz učitel II. stupně
Sabina Vítková vitkova@zssatov.cz asistentka pedagoga
Dušan Hlaváček hlavacek@zssatov.cz asistent pedagoga

Alena Vargová

Mgr. Zdenka Sinanoglu

vargova@zssatov.cz

sinanoglu@zssatov.cz

asistentka pedagoga

Správní zaměstnanci:

Jméno E-mail Funkce
Pavel Petroj   školník, preventista BOZP, preventista PO
Alice Javůrková   uklízečka
Zdena Hricová   uklízečka
Lenka Machová   vedoucí školní jídelny
Helena Kelová   kuchařky