ŠD II. oddělení (2. – 5. třída)

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie
  • Dokumenty

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV - II. ODDĚLENÍ, ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

- II. ODDĚLENÍ = ŽÁCI 2. – 5. TŘÍDY

DO ŠD - II. oddělení je zapsáno 29 dětí 

VYCHOVATELKA: Koglerová Nikola

 

II. ODDĚLENÍ - III. třída, stará budova – I. poschodí.

- PROVOZ ŠD: po, st, pá 11:25 - 15:00 HOD.

                      Út, čt – 12:20 – 15:00 HOD.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ze ŠD a ODCHODY DĚTÍ ze ŠD zpravidla

ve 12:00 hod, 12:30 hod, 13:30 hod., 15:00 hod.

 

Od 15:00 do 15:30 hod. se I. a II. oddělení spojuje.

VYCHOVATELKA: Doláková Dana

 

- RANNÍ ŠD:

Do RANNÍ ŠD je zapsáno 12 dětí.

  1. třída - 6 dětí,
  2. třída - 3 děti,
  3. třída - 2 děti
    V.        třída - 1 dítě.

VYCHOVATELKA: Doláková Dana

RANNÍ ŠD se nachází v přízemí staré budovy - Kmenová třída ŠD.

PROVOZ Ranní ŠD: 6:00 - 7:30 hod.

PŘEDÁVÁNÍ dětí vyučujícím učitelům dle tříd: od 7:30 hod.

 

CELOROČNĚ SE ZAMĚŘUJEME NA – ČTENÁŘSKÉ OKÉNKA, LIDOVÉ TRADICE, VZTAHY V KOLEKTIVU A VŠESTRANNÝ ROZVOJ OSOBNOSTI:

psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný a biologický.

DŮSLEDNĚ DBÁME NA HYGIENICKÁ PRAVIDLA!!

 

 

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem,                   

                                   režimu práce a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností 

-         odpočinková

-         rekreační

-         zájmová

     -    příprava na vyučování – slovní zásoba

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná, přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná, enviromentální.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: Městské divadlo Znojmo - v rámci předplatného

 

kroužek VESELÉ TVOŘENÍ. 

Kroužek se uskuteční každou středu od 12:30 hod do 13:30. hod. ve třídě ŠD – II. oddělení.

Zaměření převážně na výtvarnou, pracovní, sportovní činnost.

Zahájení kroužku od 7.10. 2020

 

Vychovatelka Koglerová Nikola