Základní informace o škole


Úřední deska ZŠ Šatov

Název školy:
Základní škola Šatov
Identifikátor zařízení:
600 127 664
Adresa:
Šatov, 398, PSČ 671 22
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
70992380
IZO:
102 855 803
REDIZO:
600 127 664
Zřizovatel:
Městys Šatov
Právní forma:
obec
IČO OÚ:
00293580
Adresa Úřadu městyse Šatov:
Šatov, PSČ 671 22
Telefon - ředitelna:
515221674
Služební mobil (p. ředitelka):
777721674
Družinový telefon:
774421674
E-mail:
Číslo datové schránky školy:
swmvx4m
Internetové stránky:
Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Petra Konvalinová Vlašínová
Jmenování do funkce ředitele:
1. 7. 2015
Zástupkyně ředitele:
Mgr. et Mgr. Libuše Žárská
Předseda ZO OS ZŠ Šatov:
Mgr. Pavel Fröhlich
Účetní:
Bc. Lenka Vídeňská
Školník:
Pavel Petroj
Výchovný poradce:
Mgr. Petr Šlimar
Školní metodik prevence:
Mgr. Pavlína Nikolová
Preventista BOZP:
Pavel Petroj
Technik PO:
Pavel Petroj
ICT koordinátor a webmaster:
Mgr. Pavel Fröhlich
Kronikář:
Mgr. Pavlína Nikolová
Předsedové předmětových komisí:
 
Komise jazyková (Čj, Nj, Aj):
Mgr. Pavlína Nikolová
Komise přírodovědná (Ma, Fy, Che, Bi):
Mgr. Petr Šlimar
Komise výchov
(Ov, VkZ, Hv, Vv, Tv, Pč, Inf):
Mgr. Pavel Fröhlich
Metodické sdružení pro I.stupeň a škol. družinu:
Mgr. Lenka Hájková
Koordinátor environmentální výchovy
Mgr. Lenka Hájková, Mgr. Martina Holubová
Komise pro realizaci a ověřování ŠVP:
předsedové předmětových komisí, metodické sdružení, vyučující jednotlivých předmětů, školní družina