Zaměstnanci

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

reditel@zssatov.cz

ředitelka školy
Mgr. Libuše Žárská zarska@zssatov.cz zástupce ředitelky, pověřený pracovník pro žáky s podpůrnými opatřeními
Bc. Lenka Vídeňská   účetní

Učitelé I. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Hana Randáčková

randackova.hana@zssatov.cz

třídní učitelka 1. třídy
PhDr. Zdenka Pechová

pechova@zssatov.cz

třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Martina Mlátilíková

mlatilikova@zssatov.cz

třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Martina Czuczová

hajkova@zssatov.cz

třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Lenka Hájková

hajkova@zssatov.cz

třídní učitelka 5. třídy, správce audiovizuální techniky, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň, koordinátorka environmentální výchovy pro I. stupeň
Dana Doláková dolakova@zssatov.cz vedoucí vychovatelka školní družiny
Bc. Jaroslava Nováková   asistentka pedagoga
Mgr. Taťána Plichtová, Pavla Michalčíková   asistentky pedagoga

Učitelé II. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Pavlína Nikolová

nikolova@zssatov.cz

třídní učitelka 6. třídy, předsedkyně jazykové komise, vyučuje: ČJ, HV, školní metodik prevence, školní kronikářka

Mgr. Lucie Vlková               

vlkova@zssatov.cz

třídní učitelka 7. třídy, vyučuje: Aj, NJ

Mgr. Petr Šlimar

slimar@zssatov.cz

třídní učitel 8. třídy, předseda přírodovědné komise, výchovný poradce

Mgr. Pavel Fröhlich

frohlich@zssatov.cz třídní učitel 9. třídy, metodik ICT, webmaster, správce školní administrativy "Bakaláři", předseda komise výchov, člen Školské rady ZŠ Šatov, předseda ZOOS PŠ  
Mgr. Martina Holubová

holubova@zssatov.cz

učitelka
Nikola Koglerová

koglerova@zssatov.cz

asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny

Bc. Jaroslava Nováková

  asistentka pedagoga

 

 

 

 

 

 

Správní zaměstnanci:

Jméno E-mail Funkce
Pavel Petroj   školník, preventista BOZP, technik PO
Věra Rajnohová   uklízečka
Zdena Hricová   uklízečka
Lenka Machová   vedoucí školní jídelny
Romana Kloubská, Lucie Kňazovčíková   kuchařky