Zaměstnanci

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

reditel@zssatov.cz

ředitelka školy
Mgr. Libuše Žárská zarska@zssatov.cz zástupce ředitelky, pověřený pracovník pro žáky s podpůrnými opatřeními
Bc. Lenka Vídeňská   účetní

Učitelé I. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Mgr. Martina Mlátilíková

mlatilikova@zssatov.cz

třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Hana Randáčková

randackova.hana@zssatov.cz

třídní učitelka 2. třídy
PhDr. Zdenka Pechová

pechova@zssatov.cz

třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Lenka Hájková

hajkova@zssatov.cz

třídní učitelka 4. třídy, správce audiovizuální techniky, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň, koordinátorka environmentální výchovy pro I. stupeň
Mgr. Veronika Svobodová

svobodova@zssatov.cz

třídní učitelka 5. třídy
Dana Doláková dolakova@zssatov.cz vedoucí vychovatelka školní družiny
Iveta Waas waas@zssatov.cz  asistentka pedagoga
Mgr. Šárka Šalomonová salomonova@zssatov.cz  vychovatelka školní družiny

Učitelé II. stupně:

Jméno E-mail Co učí, funkce
Ing. Markéta Novoměstská

novomestska@zssatov.cz

třídní učitelka 6. třídy

Mgr. Pavlína Nikolová nikolova@zssatov.cz

třídní učitelka 7. třídy, předsedkyně jazykové komise, školní metodik prevence, školní kronikářka

Mgr. Lucie Vlková      

vlkova@zssatov.cz

třídní učitelka 8. třídy

Mgr. Petr Šlimar

slimar@zssatov.cz třídní učitel 9. třídy, předseda přírodovědné komise, výchovný poradce
Mgr. Pavel Fröhlich

frohlich@zssatov.cz

metodik ICT, správce webových stránek, správce školní administrativy "Bakaláři", předseda komise výchov, člen Školské rady ZŠ Šatov, předseda ZOOS PŠ  
Sabina Vítková

vitkova@zssatov.cz

asistentka pedagoga

Dušan Hlaváček

hlavacek@zssatov.cz

asistent pedagoga

 

 

 

 

 

 

Správní zaměstnanci:

Jméno E-mail Funkce
Pavel Petroj   školník, preventista BOZP, technik PO
Věra Rajnohová   uklízečka
Zdena Hricová   uklízečka
Lenka Machová   vedoucí školní jídelny
Romana Kloubská,
p. Kelová
  kuchařky