Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » eOmluvenka

eOmluvenka

vyberte třídu

Tato webová omluvenka má pouze informativní charakter!

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti do 3 dnů od počátku nepřítomnosti, a to písemně, telefonicky nebo osobně. K tomuto účelu lze využít tuto webovou omluvenku.

Každá nepřítomnost žáka musí být řádně omluvena v žákovské knížce a omluvném listu žáka.