Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Školní jídelna

Školní jídelna

Vážení strávníci,

Upozorňujeme Vás, že z důvodů neustále rostoucích cen potravin, jsme byli nuceni v tomto školním roce přistoupit k navýšení cen obědů a to o 4 Kč/den.

Celkové měsíční stravné tedy činní:

1. kategorie     7-10 let           588,-Kč (28,- Kč/oběd)

2. kategorie     11 – 14 let       609,- Kč (29,- Kč/oběd)

3. kategorie     15 a více let    630,-Kč (30,- Kč/oběd)

Měsíční zálohová platba –  pro cizí strávníky bude od září činit 1722,-Kč (82,- Kč/oběd)

                                        – pro zaměstnance školy – důchodce   1575,-Kč (75,- Kč/oběd)

Nezapomeňte si tedy prosím navýšit částku, kterou posíláte bankou.

Číslo účtu školní jídelny: 115-5018070237/0100

VS: u stávajících strávníků zůstává stejný jako loni, noví strávníci ho obdrží po odevzdání přihlášky ke stravování.

Další novinkou, je zavedení mobilní aplikace www.strava.cz. Zde po přihlášení přes uživatelské jméno a heslo, budete mít možnost odhlašování obědů, sledování aktuálního stavu konta, jídelní lístek a informace o vydané stravě.

Uživatelské jméno a heslo vám bude vygenerováno po odevzdání přihlášky ke stravování. Prosím o důkladné vyplnění všech požadovaných údajů, které jsou nutné ke správnému fungování aplikace.

Doufám, že Vám tato aplikace usnadní komunikaci se školní jídelnou a bude fungovat k Vaší spokojenosti.

Přihlášky pro cizí strávníky budou k dispozici v místnosti pro uložení jídlonosičů a to v době od 24. – 28. 8. 2020 v čase od 8.00 – 10.00 hod. V této době bude také možno provést platbu v hotovosti ve školní jídelně.

Strávníci –  žáci, pokud chtějí oběd odebírat již od 1. 9. 2020, mají možnost přihlášku vytisknout ze stránek ZŠ, nebo také vyzvednout a vyplněnou odevzdat v době od 24. – 28. 8. 2020 v čase od 8.00  – 10.00 hod. Tyto budou připraveny na stole před vchodem do šaten.

Ostatní strávníci obdrží přihlášku 1. 9. 2020 od svých třídních učitelů, a pokud se budou chtít stravovat od 2. 9. 2020, musí vyplněnou přihlášku odevzdat ráno 2. 9. 2020 do 7. 40 hod. v kanceláři vedoucí stravování.

Na přihlášku, prosím, uveďte případně datum, odkdy budete chtít odebírat stravu.

Z důvodů nových epidemiologických nařízení, je zákaz pohybu po škole cizím osobám, prosím, abyste veškeré dotazy řešili telefonicky na čísle 517 331 981. Případně se můžeme dohodnout na osobním setkání v době, kdy se ve škole nepohybují žáci.