Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Povinné informace

Povinné informace

Název školy: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 127 664
Adresa: Šatov, 398, PSČ 671 22
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70992380
IZO: 102 855 803
REDIZO: 600 127 664
Zřizovatel: Městys Šatov
IČO OÚ: 00293580
Adresa Úřadu městyse Šatov: Šatov, PSČ 671 22
Telefon – ředitelna: 515221674
Služební mobil (p. ředitelka): 777721674
Družinový telefon:

Mobil ŠD II – stará budova

774 421 674

774 721 574

E-mail, ředitelka:

E-mail, asistentka vedení školy:

reditel@zssatov.cz

kancelar@zssatov.cz

Číslo datové schránky školy: swmvx4m
Internetové stránky: http://www.zssatov.cz
Ředitelka školy:

Asistentka vedení školy:

Mgr. Bc. Petra Konvalinová Vlašínová

Bc. Jaroslava Talpová

Jmenování do funkce ředitele: 1. 7. 2015
Zástupkyně ředitele: Mgr. et Mgr. Libuše Žárská
Předseda ZO OS ZŠ Šatov: Mgr. Pavel Fröhlich
Účetní: Bc. Lenka Vídeňská
Školník: Pavel Petroj
Výchovný poradce: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Nikolová
Preventista BOZP: Pavel Petroj
Bankovní spojení – hlavní účet: 318912317/0300
Bankovní spojení – ŠJ: 318913395/0300
Bankovní spojení – FKSP: 318912915/0300

Schválený rozpočet pro rok 2023 ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 10. 1. 2023)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 10. 1. 2023)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (vyvěšeno dne 24. 1. 2023)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (vyvěšeno dne 3. 1. 2021)