Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Povinné informace

Povinné informace

Název školy: Základní škola Šatov
Identifikátor zařízení: 600 127 664
Adresa: Šatov, 398, PSČ 671 22
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70992380
IZO: 102 855 803
REDIZO: 600 127 664
Zřizovatel: Městys Šatov
Právní forma: obec
IČO OÚ: 00293580
Adresa Úřadu městyse Šatov: Šatov, PSČ 671 22
Telefon – ředitelna: 515221674
Služební mobil (p. ředitelka): 777721674
Družinový telefon: 774421674
E-mail: reditel@zssatov.cz
Číslo datové schránky školy: swmvx4m
Internetové stránky: http://www.zssatov.cz
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Petra Konvalinová Vlašínová
Jmenování do funkce ředitele: 1. 7. 2015
Zástupkyně ředitele: Mgr. et Mgr. Libuše Žárská
Předseda ZO OS ZŠ Šatov: Mgr. Pavel Fröhlich
Účetní: Bc. Lenka Vídeňská
Školník: Pavel Petroj
Výchovný poradce: Mgr. Petr Šlimar
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Nikolová
Preventista BOZP: Pavel Petroj
Technik PO: Pavel Petroj
ICT koordinátor a webmaster: Mgr. Pavel Fröhlich
Kronikář: Mgr. Pavlína Nikolová
Předsedové předmětových komisí:
Komise jazyková (Čj, Nj, Aj): Mgr. Pavlína Nikolová
Komise přírodovědná (Ma, Fy, Che, Bi): Mgr. Petr Šlimar
Komise výchov
(Ov, VkZ, Hv, Vv, Tv, Pč, Inf):
Mgr. Pavel Fröhlich
Metodické sdružení pro I.stupeň a škol. družinu: Mgr. Lenka Hájková
Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Lenka Hájková, Mgr. Martina Holubová
Komise pro realizaci a ověřování ŠVP: předsedové předmětových komisí, metodické sdružení, vyučující jednotlivých předmětů, školní družina

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 10. 1. 2022)

Schválený rozpočet pro rok 2022 ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 10. 1. 2022)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (vyvěšeno dne 24. 1. 2022)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (vyvěšeno dne 3. 1. 2021)