Ryhlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Povinné informace

Povinné informace

Název školy: Základní škola Šatov
Identifikátor zařízení: 600 127 664
Adresa: Šatov, 398, PSČ 671 22
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70992380
IZO: 102 855 803
REDIZO: 600 127 664
Zřizovatel: Městys Šatov
Právní forma: obec
IČO OÚ: 00293580
Adresa Úřadu městyse Šatov: Šatov, PSČ 671 22
Telefon – ředitelna: 515221674
Služební mobil (p. ředitelka): 777721674
Družinový telefon: 774421674
E-mail:
Číslo datové schránky školy:
reditel@zssatov.cz
swmvx4m
Internetové stránky: http://www.zssatov.cz
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Petra Konvalinová Vlašínová
Jmenování do funkce ředitele: 1. 7. 2015
Zástupkyně ředitele: Mgr. et Mgr. Libuše Žárská
Předseda ZO OS ZŠ Šatov: Mgr. Pavel Fröhlich
Účetní: Bc. Lenka Vídeňská
Školník: Pavel Petroj
Výchovný poradce: Mgr. Petr Šlimar
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Nikolová
Preventista BOZP: Pavel Petroj
Technik PO: Pavel Petroj
ICT koordinátor a webmaster: Mgr. Pavel Fröhlich
Kronikář: Mgr. Pavlína Nikolová
Předsedové předmětových komisí:  
Komise jazyková (Čj, Nj, Aj): Mgr. Pavlína Nikolová
Komise přírodovědná (Ma, Fy, Che, Bi): Mgr. Petr Šlimar
Komise výchov
(Ov, VkZ, Hv, Vv, Tv, Pč, Inf):
Mgr. Pavel Fröhlich
Metodické sdružení pro I.stupeň a škol. družinu: Mgr. Lenka Hájková
Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Lenka Hájková, Ing. Markéta Novoměstská
Komise pro realizaci a ověřování ŠVP: předsedové předmětových komisí, metodické sdružení, vyučující jednotlivých předmětů, školní družina