Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Povinné informace

Povinné informace

Název školy: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 127 664
Adresa: Šatov, 398, PSČ 671 22
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70992380
IZO: 102 855 803
REDIZO: 600 127 664
Zřizovatel: Městys Šatov
IČO OÚ: 00293580
Adresa Úřadu městyse Šatov: Šatov, PSČ 671 22
Telefon – ředitelna: 515221674
Služební mobil (p. ředitelka): 777721674
Družinový telefon:

Mobil ŠD II – stará budova

774 421 674

774 721 574

E-mail, ředitelka:

E-mail, asistentka vedení školy:

reditel@zssatov.cz

kancelar@zssatov.cz

Číslo datové schránky školy: swmvx4m
Internetové stránky: http://www.zssatov.cz
Ředitelka školy:

Asistentka vedení školy:

Mgr. Bc. Petra Konvalinová Vlašínová

Bc. Jaroslava Talpová

Jmenování do funkce ředitele: 1. 7. 2015
Zástupkyně ředitele: Mgr. et Mgr. Libuše Žárská
Předseda ZO OS ZŠ Šatov: Mgr. Pavel Fröhlich
Účetní: Bc. Lenka Vídeňská
Školník: Pavel Petroj
Výchovný poradce: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Nikolová
Preventista BOZP: Pavel Petroj
Bankovní spojení – hlavní účet: 318912317/0300
Bankovní spojení – ŠJ: 318913395/0300
Bankovní spojení – FKSP: 318912915/0300

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 (vyvěšeno dne 13. 2. 2024)

Schválený rozpočet pro rok 2024 ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 22. 1. 2024)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Šatov (vyvěšeno dne 22. 1. 2024)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 (vyvěšeno dne 24. 1. 2023)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 (vyvěšeno dne 3. 1. 2021)