Rychlé odkazy

Erb městyse Šatov
Úvod » Projekty » Projekt Škola dětem

Projekt Škola dětem

Naše škola realizuje projekt Škola dětem, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022158, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Projektový den ve výuce
  • Kluby pro žáky ZŠ
  • Speciální pedagog

Zvýšení kvality vzdělávání žáků a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.