ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • O nás
  • Aktuality
  • Fotogalerie

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ŠATOV.

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

 

Do ŠD je zapsáno 39 dětí. Kapacita ŠD je 50 žáků.

Vedoucí vychovatelka: Doláková Dana

 

I. oddělení - žáci I. a II. třídy = 24 dětí. Vychovatelka: Doláková Dana

I. odělení se nachází v přízemí staré budovy, Kmenová třída ŠD.

 

II. ddělení - žáci III. - IV. třídy = 15 dětí. Vychovatelka: Koglerová Nikola

II. oddělení je ve III. třídě v I. poschodí saré budovy.

 

Ve 13:30 hod se I. a II. oddělení spojuje. Vychovatelka: Doláková Dana

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD a odchody dětí: zpravidla ve 12:00 hod., 12:30 hod., 13:30 hod., 15:00 hod a dále.

 

Ranní ŠD - žáci I. - IV. třídy. Vychovatelka: Ošeldová Michaela

Provoz Ranní ŠD: od 6:30 hod. do 7:30 hod. Kmenová třída ŠD, přízemí staré budovy.

Předávání dětí vyučujícím učitelům dle tříd: v 7:30 hod.

 

Celoročně se zaměřujeme na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti

– biologický, psychický, pracovní, mravní, estetický, sociální, tělesný.

 

Psychický rozvoj   – intelektuální, citový, charakterový, volní

Pracovní rozvoj     – manuálních dovedností, tvořivosti, pracovních návyků

Mravní rozvoj       – vztahy v kolektivu, ke společnosti, k sobě samému

Estetický rozvoj    – cítění, chápání, prožívání, myšlení

Sociální rozvoj      – formování vztahů, sociální cítění a komunikace

Tělesný rozvoj      – tělesných sil, obratnosti, dovednosti

Biologický rozvoj  – uspokojování potřeb dle společenských norem, režimu práce

                                   a odpočinku, zdravého způsobu života

 

Druhy činností

  • odpočinková
  • rekreační
  • zájmová
  • příprava na vyučování

 

Výchova estetická, pracovně technická, sportovní, turistická a dopravní, sebeobslužná a společensky prospěšná,                                                           přírodovědná, literárně dramatická, hudební, výtvarná, erviromentální, protidrogová a zdravotní.

 

Divadelní představení v rámci předplatného – Městské divadlo ve Znojmě.

 

Kroužek „ ŠIKULKA“ I. odělení, zahíjení od 4. 10. 2018

Kroužek " Veselé tvoření" - II. oddělení, zahájení od 4. 10. 2018

- zaměření na výtvarnou a tvořivou činnost, manuální zručnost a estetiku, kreativitu,  hudební a pohybovou činnost, sebeobslužnou a sportovní činnost.

 

   

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE, LEDEN 2019

číst více Čtvrtek, 13 Prosinec, 2018 - 06:52

INFORMACE PRO RODIČE, PROSINEC 2018

číst více Středa, 21 Listopad, 2018 - 07:47

INFORMACE PRO RODIČE, LISTOPAD 2018

číst více Úterý, 6 Listopad, 2018 - 08:00

INFORMACE PRO RODIČE, ŘÍJEN 2018

číst více Čtvrtek, 4 Říjen, 2018 - 07:59

INFORMACE PRO RODIČE, ZÁŘÍ 2018

číst více Středa, 19 Září, 2018 - 09:33

PROVOZ ŠD 2018 / 2019

číst více Středa, 19 Září, 2018 - 09:20

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

číst více Pondělí, 10 Září, 2018 - 07:51

PODĚKOVÁNÍ - KVĚTINOVÝ DEN, CERTIFIKÁT 6/18

Ještě jednou děkujeme tímto všem, kdo se zapojil do Květinového dne - Ligy proti rakovině 2018.

Dětem za prodej 350 kusů kytiček a za nadšení, rodičům za podporu dětí a veřejnosi za zapojení se do sbírky.

Průměrná hodnota jedné prodané kytičky v našem regionu činí 27,328 Kč.smiley

 

 

číst více Středa, 20 Červen, 2018 - 16:26

Stránky